SSM-OSTRODA

Idź do spisu treści

Menu główne:flaga
Istniejemy od 1995 roku

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. w Ostródzie została założona przez Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne w dniu 1 września 1995r. Nauczanie odbywa się w dwóch cyklach sześcio- i czteroletnim w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, skrzypce, gitara.

Uprawnienia szkoły publicznej placówka nasza uzyskała 26 lutego 1997r.
Decyzją Ministra Kultury i Sztuki DSA.I.7755-35A/97

Misją szkoły jest kształcenie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie oraz stworzenie im warunków jak najlepszego rozwoju artystycznego w kontakcie z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Rozwój duchowy uczniów w kontakcie ze sztuką jest nieodzownym elementem edukacji kulturalnej.


Informacja!

Stosownie do treści art. 13 RODO informujemy:
 1. Administratorem danych osobowych jest:
  OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA
  KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE, REGON: 510317110, NIP: 7411468151
  Plac 1000-LECIA nr 3, 14-100 OSTRÓDA
  tel. (0-89) 646-28-45 po godzinie 14:00, tel. kom. 606913846
  e-mail: muzyka3@ssm-ostroda.pl
  http://www.ssm-ostroda.pl/
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania oraz zapewnienia właściwej komunikacji.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie placówki oraz do pobrania ze strony internetowej.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Szczegółowa informacja o okresie przetwarzania danych przekazana zostanie osobie, której dane dotyczą niezwłocznie po ich otrzymaniu przez upoważnionego pracownika firmy. Informacje takie można również uzyskać u inspektora ochrony danych.
 8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje:
  inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
  Tomasz Trzciałkowski
  Punkt kontaktowy inspektora ochrony danych
  www: https://idpo.pl/kontakt/
  email: kontakt@idpo.pl
  tel. +48511793443 
muzyka3@ssm-ostroda.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo ZGODA